Eisiau yn rheolaidd : Gweithwyr Safle Cyffredinol
Profiad o:
  • 360 Excavator & Dumper Operators (CPCS neu NPORS)
  • Groundworkers
  • Ffensio
  • Walio

CSCS Card’ yn angenrheidiol.

Tâl: Yn amrywiol ac yn ddibynnol ar gymwysterau a profiad.

Am fwy o wybodaeth am yrfa yn G H James Cyf, cliciwch ar y linc ‘Cysylltu â Ni / Contact Us’, neu cwblhewch y ffurflen gais a’i yrru i admin@jamescyf.co.uk, neu postiwch i'r cyfeiriad yma:

 

G H James Cyf,
Adeilad Utica,
Trawsfynydd,
Gwynedd,

LL41 4DU

 

Ffurflen Gais
Ffurflen Gais
P007 - Ffurflen Gais Am Swydd.pdf
Adobe Acrobat document [244.7 KB]

 

Frequently Required : General Site Workers

Experience of:
  • 360 Excavator & Dumper Operators
  • Groundworkers 
  • Fencing
  • Walling

'CSCS Card' is essential.

Rate of Pay: Variable according to qualifications/experience.

For more information about a career with G. H. James Cyf. click on the link Contact Us / Cysylltu ac Ni, alternatively complete the application form and email it to admin@jamescyf.co.uk, or post it to:

 

G H James Cyf,
Adeilad Utica,
Trawsfynydd,
Gwynedd,

LL41 4DU

 

 

Application Form
Application Form
P007 - Ffurflen Gais Am Swydd.pdf
Adobe Acrobat document [244.7 KB]
Print | Sitemap
G H James Cyf. Copyright 2018 ©