Eisiau yn rheolaidd : Gweithwyr Safle Cyffredinol
Profiad o:
  • 360 Excavator
  • Gwaith Tir
  • Ffensio
  • Walio
C.S.C.S Site Safety Card’ yn angenrheidiol.
Tâl: Yn amrywiol ac yn ddibynnol ar gymwysterau a profiad.

I gael gwybod mwy am yrfa yn G H James Cyf, cliciwch ar y linc ‘Cysylltu â Ni / Contact Us’, neu cwblhewch y ffurflen gais a’i yrru i admin@jamescyf.co.uk neu postiwch i

 

G H James Cyf,
Adeilad Utica,
Trawsfynydd,
Gwynedd,

LL41 4DU

 

Ffurflen Gais
Ffurflen Gais
P007 - Ffurflen Gais Am Swydd.pdf
Adobe Acrobat document [244.7 KB]

 

Frequently Required : General Site Workers

Experience of:
  • 360 Excavator
  • Groundworks
  • Fencing
  • Walling
C.S.C.S Site Safety Card essential.
Rate of Pay: Variable according to qualifications/experience

To find out more about a career with G. H. James Cyf. click on the link Contact Us / Cysylltu ac Ni, alternatively complete the application form and email it to admin@jamescyf.co.uk or post it to:

 

G H James Cyf,
Adeilad Utica,
Trawsfynydd,
Gwynedd,

LL41 4DU

 

 

Application Form
Application Form
P007 - Ffurflen Gais Am Swydd.pdf
Adobe Acrobat document [244.7 KB]
Print Print | Sitemap
G H James Cyf. Copyright 2018 ©