Amdanom Ni

Cwmni teuluol yw G H James Cyf, wedi'i sefydlu yn 1985 ac yn masnachu fel cwmni cyfyngedig ers 2001. Gwilym H. James a’i wraig, Ann W. James yw cyfarwyddwyr y cwmni. Mae’r ddau yn cymeryd rhan flaenllaw yn rhedeg y cwmni.

Mae G H James Cyf yn ymfalchïo yn eu hymroddiad i recriwtio, cefnogi, cyflogi a datblygu sgiliau pobl leol. Mae oddeutu 80% o’r gweithlu yn byw o fewn radiws o 20 milltir o'r swyddfa yn Nhrawsfynydd. Mae’r gweithwyr safle i gyd, a’r is-ymgymerwyr gyda ardystiad diogelwch safle CSCS. Mae’r gyrrwyr peiriannau gyda ardystiad CPCS/NPORS i yrru a defnyddio peiriannau a’r offer priodol. Mae amrywiaeth eang o’r gweithwyr gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu.

Mae G H James Cyf yn cynnig cyflogaeth parhaus i bobl addas, cymwys, sydd ag agwedd bositif i`w gwaith. Mae rhaglen hyfforddi targedol i sicrhau bod ein gweithwyr yn cwblhau gwaith mewn modd sy`n ddiogel ac yn gynhyrchiol. Yn G H James Cyf, rydym yn ymroi i gwblhau gwaith mewn dull diogel ac i’r safon uchaf bosib, yn gweithio o fewn deddfwriaethau Iechyd a Diogelwch, cyfyngiadau amgylcheddol a chyfyngiadau daearyddol. Mae G H James Cyf wedi ennill nifer o wobrau, megis gwobrau amgylcheddol CEEQUAL, ac hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer i “Construction Excellence in Wales, 2014.” 

 

Cymwysterau
Wedi cofrestru â Constructionline.
CHAS
ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

 

Clientiaid

Adra (Tai) Cyfyngedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llywodraethau Lleol (Conwy, Dinbych, Fflint , Gwynedd, Powys, Ynys Môn)

 

About Us

G H James Cyf is a family run company, established in 1985 and has been trading as a limited company since 2001. Gwilym H. James and his wife, Ann W. James are the directors and take an active part in the running of the company.

G H James prides itself on recruiting and being a supporter of providing employment to, and developing the skills base of local people. Approximately 80% of it's current workforce live within a 20 mile radius of the office in Trawsfynydd. All of the Company's current site based workforce and sub-contractors have CSCS site safety certification. All plant operators have current CPCS/NPORS certification to operate the relevant plant and machinery. Vast majority of the staff have years of experience in the construction industry.

G H James Cyf offers continuous employment to suitable qualified people with good work ethic. We have a targeted training programme which ensures that our employees complete work in a safe and productive manner.

At G H James Cyf, we are committed to completing work in a safe manner to the highest standard possible, working within Health & Safety legislations, environmental constraints and geographical restrictions. G H James Cyf has won numerous awards such as environmental CEEQUAL awards, and were also short-listed for "Construction Excellence in Wales, 2014."

 

Qualifications
CHAS registered.
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001

 

Client Base

Adra (Tai) Cyfyngedig

Local Government (Anglesey, Conwy, Denbigh, Flintshire, Gwynedd, Powys)

Natural Resources Wales

 

Print | Sitemap
G H James Cyf. Copyright 2018 ©