Mae G H James Cyf yn gontractwr cyfredol ar fframwaith Cartrefi Cymundol Gwynedd.

Drwy fod yn gontractwr ar y fframwaith, mae'n sicrhau gwaith i bobl leol yn ein hardal am gyfnod penodol. Rhan o'r gwaith yw cwblhau gwaith draenio, gwaith brics, ffensio, uwchraddio llwybrau ac ail-wynebu ffyrdd târ a graean.

  

G H James Cyf is a current Framework Contractor for Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Being a Framework contractor provides and secures work for local people in our area for a certain period of time. Part of the work we undertake are drainage, brickwork, fencing, improving pathways and re-surfacing tar and gravel roads

 

Enghreifftiau / Examples

 

Ffordd Coed Mawr, Bangor

 

Bryn Piod, Llanfachreth

 

 

Lawnt y Plas, Dinas Mawddwy

 

Griandy, Corris

Print | Sitemap
G H James Cyf. Copyright 2018 ©